Rekrutacja

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych

 klasy I

w Szkole Podstawowej w Kobylanach

na rok szkolny 2019/2020

 

UWAGA!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie 
potwierdzające przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do przedszkola
w dniach od 05.04.2019 do 11.04.2019r. do godz. 15.00

Nie dostarczenie w terminie w/w dokumentu spowoduje skreślenia dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola.

W/w druk można pobrać w sekretariacie szkoły lub na  stronie internetowej.

Oświadczenie - wola przyjęcia do przedszkola – pdf-icon 

 

 

 


Do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 obowiązuje rekrutacja elektroniczna dostępna od 1 marca do 22 marca pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow 

 

Wniosek podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych oraz komplet oświadczeń należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 22 marca do godz. 15.00.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli – pdf-icon

 

Uchwała Rady Gminy Zabierzów w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - pdf-icon

 

Harmonogram rekrutacji - przedszkole i oddział przedszkolny - Zarządzenie Wójta 15/2019 – pdf-icon

  

DEKLARACJA o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego- pdf-icon   doc-icon

 

Wniosek o przyjęcie kandydata - pdf-icon   doc-icon  

Oświadczenia - załączniki - pdf-icon   doc-icon

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pdf-icon

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pdf-icon 

 

 

Harmonogram rekrutacji - klasa 1 - Zarządzenie Wójta 16/2019 –pdf-icon

 

dziennik elektroniczny 2

DZWONKI

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 950 - 1035

4. 1050 - 1135

5. 1145 - 1230

6. 1245 - 1330

7. 1335 - 1420

8. 1425 - 1510

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń