Historia szkoły

Historia Szkoły

 

„...W celu podniesienia oświaty i moralności w gminach Kobylany i Więckowice postanowiły Rady Gminne nową szkołę ludową w Kobylanach utworzyć i wyposażyć. Przedsiębiorcą budowlanym był miejscowy karczmarz Reiner ówczesny przewodniczący Rady Szkolnej. Szkołę zbudowano nad urwiskiem, ciągle podmakającym, z cegły źle wypalonej”

- tymi słowami rozpoczyna się kronika szkoły.

 

Pierwszy rok szkolny 1871/72 rozpoczął się 4 grudnia.

Kolejne lata 1873/1895 upłynęły bez zmian organizacyjnych. Pracował w szkole jeden nauczyciel - co roku widnieje w kronice inne nazwisko i ksiądz którego dowożono z Bolechowic. Bolączką tych lat była mała frekwencja uczniów w okresie wiosenno-jesiennym z powodu prac polowych, a w okresie zimowym braku ciepłej odzieży i obuwia. Nękały miejscową ludność epidemie szkarlatyny, ospy, kokluszu, odry, duru brzusznego - było to przyczyną kilkudniowych (kilkutygodniowych) przerw w pracy szkoły. Zdarzały się też dłuższe przerwy powodowane chorobą nauczyciela.

Lata 1895-1913 nic nie zmieniają w organizacji ani sposobie pracy szkoły.

W latach 1913-1923 kieruje szkołą p. Jan Czech, który w 1913 r. zorganizował jednoklasową szkołę dla dzieci w Więckowicach - nauczycielem w niej został p. Stanisław Grabarz. W ciągu 1914 roku przez Kobylany przeciągały różne oddziały wojsk i zatrzymywały się na postój - spalono wówczas połowę ogrodzenia, część sprzętu, zginęło wiele książek, dzienniki i inne dokumenty szkolne. Od lutego 1918 r. w szkole pracowało 4 nauczycieli.

Niecałe 10 lat pobytu p. Czecha w Kobylanach upłynęło na jego samotnej walce z ówczesnymi władzami, które zupełnie nie rozumiały potrzeb szkoły, z miejscowymi ludźmi, którzy nie doceniali wykształcenia - szkołę traktowali jak zło konieczne.

W latach 1923-1929 kierownikiem szkoły był p. Kacper Zawrzykraj. Rozpoczął od zmiany Rady Szkoły. Przystąpił do remontu budynku, dzięki temu poprawiły się warunki higieniczno-sanitarne szkoły.

W 1928r. staraniem naczelnika gminy Teofila Drewniaka i Szczepana Strychalskiego zakupiono 2 morgi gruntu I klasy tuż za wsią z myślą o budowie nowej szkoły.

W latach 1929-1943 szkołą kieruje p. Marian Uroda. W szkole istniała biblioteka, kasa oszczędnościowa, orkiestra mandolinistów. Współpracowało ze szkołą Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej organizując ciekawe imprezy dla środowiska, kursy gotowania i okolicznościowe uroczystości.

W latach 1943-1945 - kierował szkołą p. Jan Sikora. W roku 1944 wszystkie sale szkolne zostały zajęte na kwatery dla żołnierzy niemieckich.

Do Kobylan zjechało 6 tys. młodzieży hitlerowskiej. O nauce w szkole nie mogło być mowy. Miejscowa ludność, a także nauczyciele byli przymusowo zatrudniani do pracy przy rowach strzeleckich i przeciwpancernych.

Po wojnie, mimo ogromnych zniszczeń budynku oraz pamięci o okrucieństwach wojny, mieszkańcy wsi z werwą przystąpili do usuwania strat. Były one ogromne.

W latach 1951-1956 szkołą kierował z roczną przerwą p. Szczerba Jan. Kierownik szkoły szybko zmobilizował Komitet Rodzicielski, oraz ludność Kobylan i Więckowic do pracy nad wyremontowaniem budynku szkoły.

Szkoła jednak wciąż dotkliwie odczuwała brak pomieszczeń - toteż p. Szczerba zwraca uwagę na konieczność budowy nowej szkoły.

Lata 1956 - 1972 a więc kolejne 16 lat, to okres kierowania szkołą przez p. Piotra Gronowskiego. W związku z ogromną ciasnotą jaka panowała w szkole, przystąpił p. Gronowski do przebudowy budynku szkolnego w celu uzyskania dwóch klas lekcyjnych, co ułatwiło pracę szkoły.

W latach 60-tych odżyła podnoszona już przez poprzedników sprawa budowy nowej szkoły. W 1963 r. przygotowano wstępne założenia do planów do budowy szkoły. Przez kolejne lata mimo usilnych starań p. Gronowskiego i Komitetu Budowy Szkoły, budowę odkładano. Jednym z powodów był brak drogi od Zielonej do Kobylan. Gdy prężnie działający Komitet Budowy Szkoły i tę trudność pokonał, 3 lipca 1965 r. przystąpiono do budowy szkoły.

Budowę ukończono bardzo szybko, bo już 22 stycznia 1967r., nastąpiło otwarcie nowej szkoły. Spełniło się marzenie nauczycieli, rodziców i uczniów. W nowej szkole warunki pracy były nieporównywalnie lepsze. W 1972r. p. Gronowski po 16 latach kierowania szkołą odszedł na emeryturę.

W latach 1972 - 1990 szkołą kierował p. Karol Ambroży. Na przestrzeni tych lat znacznie zwiększyła się liczba dzieci. Szkoła wybudowana dla 160 uczniów z trudem mieściła ich 322 pracując prawie na trzy zmiany. Praca dyrektora i nauczycieli skierowana była głównie na unowocześnieniu pracy dydaktycznej, podniesienie efektów wychowawczych, pracę opiekuńczą oraz dbałość o stan budynku szkolnego i jego wyposażenie.

W latach 1990-2007 szkołą kierowała p. mgr Halina Ambroży. Szczególnym wydarzeniem tego okresu były obchody 120-lecia szkoły połączone z nadaniem jej imienia żołnierza AK por. Piotra Olka ps. „Gołąb”, który urodził się i mieszkał w Kobylanach. W czasie II wojny światowej był żołnierzem ZWZ AK. Zginął w Zabierzowie z rąk gestapo w lipcu 1943r.

Uroczystość stała się okazją do spotkania z ludźmi, którzy w czasie wojny związani byli z placówką ZWZ AK w Zabierzowie. W czasie jubileuszu odsłonięto również tablicę pamiątkową poświeconą pamięci por. Piotra Olka.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otrzymanie sztandaru, który został ufundowany przez Fundację państwa Teresy i Zdzisława Knobel z Toronto w Kanadzie zrzeszającej żołnierzy AK. Podniosła uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru odbyła się 11 V 1996 r. i zgromadziła m.in. przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, żołnierzy Armii Krajowej. Okazją do refleksji i wspomnień były obchody 130-lecia szkoły, które miały miejsce 09.05.2002 r.

Liczne prace inwestycyjne i remontowe, stała troska o ubogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenie szkoły uczyniły z niej miejsce przyjazne, zapewniające optymalne warunki pracy nauczycieli i uczniów.

Od roku 2007 funkcję dyrektora szkoły pełni p. mgr Barbara Wiecheta.

W szkole działają koła zainteresowań, prowadzona jest edukacja kulturalna, organizowane są wycieczki i „zielone szkoły”. Młodzież uczestniczy w konkursach organizowanych w szkole i poza jej murami , zawodach sportowych osiągając wysokie wyniki.

Przygotowuje uroczystości i imprezy dla społeczności szkolnej i środowiska.

dziennik elektroniczny 2

DZWONKI

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 950 - 1035

4. 1050 - 1135

5. 1145 - 1230

6. 1245 - 1330

7. 1335 - 1420

8. 1425 - 1510

Kalendarz

Wrzesień 2020
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń